Algemene voorwaarden Echt Portugal


Stichting Garantiefonds Reisgelden 
Echt Portugal (KvK nr. 52554384) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Calamiteitenfonds
Echt Portugal is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De kosten voor deelname aan het calamiteitenfonds bedragen € 2,50 per boeking (max. 9 personen). Voor meer informatie kijk je op www.calamiteitenfonds.nl.

Boekingen:

Indien je een reis geboekt hebt via de website, telefonisch of per mail is je boeking definitief. Je krijgt binnen enkele minuten na boeken een bevestigingsmail toegestuurd. Wij zullen hierna de aangevraagde onderdelen van je reis aanvragen bij onze partners (o.a. accommodatie, vlucht en/of autohuur). Wanneer wij de bevestiging hebben ontvangen van onze partner, ontvang je per omgaande de definitieve bevestiging- en factuur.

Prijsberekening
Het is op dit moment nog niet mogelijk om tijdens het reserveren via ons boekingsformulier de reis aan te passen of te verlengen. Wanneer je dit wenst maken wij graag een reisvoorstel op maat, geef dit dan aan in het veld ‘operkingen’ in het boekingsformulier. Wij zullen binnen 2 werkdagen contact met je opnemen.

Reservering/aanvraag
Het kan zijn dat een accommodatie of vlucht op aanvraag is. Dit houdt in dat wij bij de leverancier eerst na moeten gaan of de gewenste kamer beschikbaar is. Het kan voorkomen dat er een accommodatie als genoemd in ons dag-tot-dag programma helaas geen beschikbaarheid meer heeft. Wij bieden dan een gelijkwaardig alternatief uit ons aanbod in dezelfde plaats of omgeving aan. De prijs kan hierdoor wijzigen, uiteraard doen wij dit in overleg.

Reissom 
De genoemde prijzen gelden per persoon en zijn gebaseerd op het gebruik van een tweepersoonskamer, tenzij anders aangegeven. Uitzondering hierop zijn boekingen waarbij je gebruik maakt van een eenpersoonskamer, zie reserveringsbevestiging. Een korting derde bed wordt berekend over de 2-pk prijs en is alleen mogelijk in in de accommodaties waar daadwerkelijk een derde bed op de kamer geplaatst kan worden. De reissom is gebaseerd op prijzen, koersen en belastingen zoals deze op het moment van website publicatie bij Echt Portugal bekend zijn. Echt Portugal behoudt zich het recht voor eventuele verhogingen in deze kosten (bijvoorbeeld veiligheid- en brandstoftoeslagen, toeristenbelasting, etc.) aan je door te berekenen. Echt Portugal behoudt zich tevens het recht voor om tussentijdse prijzen aan te passen in verband met koerswijzigingen.

Preferenties en essenties
Aan speciale wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is vaak afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals de hotelier. Aan een preferentie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Is een wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt tegemoet gekomen, dan is er sprake van een essentie.


Betalingen:

Reserveringsprocedure en betaling 
Als de door je gewenste reis op maat samengesteld is en / of beschikbaar is ontvang je van ons een reserveringsbevestiging. Na deze reserveringsbevestiging en factuur dien je per omgaande een aanbetaling te doen van 40%.

Zes weken, 42 dagen, voor vertrek, ben je verplicht het restantbedrag aan Echt Portugal te voldoen. Indien wij geen tijdige betaling ontvangen behoudt Echt Portugal zich het recht voor, na sommatie, de reisovereenkomst eenzijdig op te zeggen. In dat geval zijn de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing en worden als zodanig verrekend. Zie ‘Annuleren’.

Betalen met creditcard.
Het is niet mogelijk uw reissom per creditcard aan ons te voldoen.

In de plaats stelling
Indien een reiziger de reis moet annuleren, bestaat de mogelijkheid van in de plaatstelling. Wanneer er een vlucht gereserveerd is vragen wij 100% wijzigingskosten.


Extra kosten:

Reserveringskosten
Echt Portugal berekent € 30 administratiekosten per boeking. Bij annulering van de reis komen deze kosten niet voor restitutie in aanmerking.

Wijzigingskosten
Echt Portugal berekent € 25 wijzigingskosten indien je wijzigingen wilt doorvoeren in een bestaande boeking.

Toeristenbelasting
Het kan voorkomen dat u voor hotelovernachtingen in Lissabon en Porto toeristenbelasting betaalt. Deze kosten (nader te bepalen) dient u ter plekke te voldoen. 

Kosten bij een essentie
Voor het plaatsen van een essentie berekenen wij € 25 essentiekosten. Deze kosten komen niet voor restitutie in aanmerking wanneer de essentie niet akkoord wordt gegeven en/of de wanneer de reis wordt geannuleerd.


Overig:

Reisdocumenten
Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort / identiteitskaart. Sinds 26 juni 2012 dienen kinderen een eigen identiteitsbewijs te hebben. Reizigers die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, dienen zelf bij hun ambassade of consulaat te informeren naar de benodigde grensdocumenten. Je dient er zelf voor te zorgen om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten.

Opties
Het is mogelijk om – m.u.v. de vluchten – een optie te nemen op een reis uit het reisaanbod van Echt Portugal . Dit kan telefonisch of per e-mail. De genomen optie is geldig voor een periode van 5 werkdagen, tenzij anders bevestigd. Binnen deze periode heb je de mogelijkheid om de optie kosteloos te annuleren. Graag vernemen wij binnen deze 5 dagen of de reis wel/niet definitief mag worden.

Reisbescheiden 
Je reisbescheiden worden na ontvangst van de volledige betaling, uiterlijk 10 dagen voor vertrek verzonden, tenzij anders gecommuniceerd of indien het een last minute boeking betreft.

NB: bij vliegreizen dien je de vertrektijden altijd zelf te controleren alvorens je je naar de luchthaven begeeft, wellicht zijn er wijzigingen op de vlucht.

Verzekeringen 
Omdat de reisorganisator verplicht is de reiziger in geval van nood bijstand te verlenen en dit ernstig bemoeilijkt wordt indien er geen verzekering is afgesloten, raden wij aan een reisverzekering via Echt Portugal af te sluiten. Wij adviseren je ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Echt Portugal werkt samen met de Europeesche Verzekeringen. Klik hier voor de Voorwaarden van Europeesche verzekeringen of voor meer informatie zie: www.europeesche.nl.

Annuleren 
Indien het nodig is een reis te annuleren, is het verplicht om Echt Portugal hier een schriftelijke bevestiging van te sturen. Je bent Echt Portugal bij annulering de volgende kosten verschuldigd:

* Op ieder moment: 100% van de vluchten, 50% van de overtochten en onze reserveringskosten á € 30 per boeking.
* Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30%.
* Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.
* Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom.
* Bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom.
* Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom
* Bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom
* Op de vertrekdatum of later: 100% van de reissom

Afwijkende annuleringsvoorwaarden lijndienstmaatschappijen
Op lijndienstvluchten wordt na het boeken van het vliegticket 100% annulering- of wijzigingskosten in rekening gebracht. Indien je naam gewijzigd dient te worden of je een andere vlucht wilt boeken, berekenen wij hiervoor € 25 wijzigingskosten per ticket, dit is naast de kosten de luchtvaartmaatschappij aan Echt Portugal doorberekend.

Niet tevreden?
Ben je niet tevreden of hebt je een klacht of over een geleverde dienst van Echt Portugal of een partner van Echt Portugal? Probeer altijd ter plaatse de klacht op te lossen met de desbetreffende dienstverlener en vraag aan deze persoon om hier melding van te maken bij Echt Portugal. Indien je niet tevreden bent vragen wij je de klacht schriftelijk op papier te laten zetten door de desbetreffende dienstverlener. Na thuiskomst dient je de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, 28 dagen, aan Echt Portugal voor te leggen. Indien wij niet in de gelegenheid worden gesteld uw klacht te verhelpen, vervalt alle mogelijke aanspraak op eventuele schadevergoeding.

Prijswijzigingen en kennelijke fouten
De informatie op onze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echt Portugal behoudt zich het recht voor om de op deze website vermelde tarieven, informatie etc. met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Kennelijke fouten en vergissingen op deze website binden ons niet, noch is Echt Portugal verantwoordelijk voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

———————————————————————————————–

Echt Portugal is een activiteit van Aquaterra Travel B.V.
Handelsregister Naarden 32088590
BTW nummer NL00850497188B01
IBAN nummer: NL62 RABO 0110 4710 75
BIC-code: RABONL2U